Sang Nhượng Golden Future City

Sang Nhượng Golden Future City

Cam kết 100% Sang Nhượng Golden Future City (đất nền nhà phố thương mại) liền kề Khu công nghiệp & trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương giá F0 chủ đầu tư suất ngoại giao & suất nội bộ Công ty:

 • Tặng kèm 13 chỉ vàng.
 • Chiết khấu 24%/năm/số tiền thanh toán vượt tiến độ.
 • Trả góp làm 4 đợt lãi suất 0%.
 • Chính sách tốt, pháp lý đầy đủ, minh bạch.
H1_Sang Nhượng Golden Future City
H1_Sang Nhượng Golden Future City

1) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK 8 Ô 26

 • Lô: LK8.
 • Ô: 26.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Đông – Bắc.
 • Diện tích (m2): 82,5m2.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16,5m.
 • Đường: D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 7.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 651.750.000 VND.
H2_Sang Nhượng Golden Future City
H2_Sang Nhượng Golden Future City LK8 Ô 26

2) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK 8 Ô 27

 • Lô: LK8.
 • Ô: 26.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Đông – Bắc.
 • Diện tích (m2): 82,5m2.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16,5m.
 • Đường: D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 7.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 651.750.000 VND.
H3_Sang Nhượng Golden Future City
H3_Sang Nhượng Golden Future City LK8 Ô 27

3) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK 9 Ô 34

 • Lô: LK9.
 • Ô: 34.
 • Loại: Liền kề lối thoát hiểm 2m.
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 80m2.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16m.
 • Đường: D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 7.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 632.000.000 VND.
H4_Sang Nhượng Golden Future City
H4_Sang Nhượng Golden Future City LK9 Ô 34

4) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK 9 Ô 35

 • Lô: LK9.
 • Ô: 35.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 80m2.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16m.
 • Đường: D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 7.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 632.000.000 VND.
H5_Sang Nhượng Golden Future City
H5_Sang Nhượng Golden Future City

5) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK11 Ô 27

 • Lô: LK11.
 • Ô: 27.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 82.9m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16,58m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 7.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 654.910.000 VND.
H6_Sang Nhượng Golden Future City
H6_Sang Nhượng Golden Future City

6) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK11 Ô 28

 • Lô: LK11.
 • Ô: 28.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 82.8m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16,56m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 7.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 654.120.000 VND.
H7_Sang Nhượng Golden Future City
H7_Sang Nhượng Golden Future City

7) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK1 Ô 6

 • Lô: LK1.
 • Ô: 6.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Đông – Bắc.
 • Diện tích (m2): 82.5m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16,5m.
 • Đường: D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 734.250.000 VND.
H8_Sang Nhượng Golden Future City
H8_Sang Nhượng Golden Future City

8) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK1 Ô 7

 • Lô: LK1.
 • Ô: 7.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Đông – Bắc.
 • Diện tích (m2): 82.5m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16,5m.
 • Đường: D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 734.250.000 VND.
H9_Sang Nhượng Golden Future City
H9_Sang Nhượng Golden Future City

9) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK3 Ô 16

 • Lô: LK3.
 • Ô: 16.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Đông – Bắc.
 • Diện tích (m2): 80m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 712.000.000 VND.
H10_Sang Nhượng Golden Future City liền kề khu công nghiệp & trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng
H10_Sang Nhượng Golden Future City liền kề khu công nghiệp & trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng

10) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK4 Ô 4

 • Lô: LK4.
 • Ô: 4.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 90.1m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 18,02m. .
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 801.890.000 VND.
H11_Sang Nhượng Golden Future City liền kề khu công nghiệp & trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng
H11_Sang Nhượng Golden Future City liền kề khu công nghiệp & trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng

11) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK4 Ô 5

 • Lô: LK4.
 • Ô: 4.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 90m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 18m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 801.000.000 VND.
H13_Sang Nhượng Golden Future City
H12_Sang Nhượng Golden Future City

12) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK4 Ô 42

 • Lô: LK4.
 • Ô: 42.
 • Loại: Lô thường (ĐỐI DIỆN CÔNG VIÊN & TRƯỜNG HỌC).
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 87m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 17,4m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 774.300.000 VND.
H13_Sang Nhượng Golden Future City
H13_Sang Nhượng Golden Future City

13) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK4 Ô 43

 • Lô: LK4.
 • Ô: 43.
 • Loại: Lô thường (ĐỐI DIỆN CÔNG VIÊN & TRƯỜNG HỌC).
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 86,9m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 17,38m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 773.410.000 VND.
H14_Sang Nhượng Golden Future City
H14_Sang Nhượng Golden Future City

14) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK9 Ô 29

 • Lô: LK9.
 • Ô: 29.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Đông – Nam.
 • Diện tích (m2): 123,5m.
 • Đường: D4 – N4 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.099.150.000 VND.
H13_Sang Nhượng Golden Future City
H15_Sang Nhượng Golden Future City

15) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK10 Ô 33

 • Lô: LK10.
 • Ô: 33.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Đông – Nam.
 • Diện tích (m2): 123,5m.
 • Đường: D4 – N4 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.099.150.000 VND.
H16_Sang Nhượng Golden Future City
H16_Sang Nhượng Golden Future City

16) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK4 Ô 18

 • Lô: LK4.
 • Ô: 18.
 • Loại: Lô thường (liền kề khoảng cây xanh 2m).
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 89m.        Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 17,8m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 9.000.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 801.000.000 VND.
H17_Sang Nhượng Golden Future City
H17_Sang Nhượng Golden Future City

17) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK4 Ô 39

 • Lô: LK4.
 • Ô: 39.
 • Loại: Lô thường (liền kề khoảng cây xanh 2m).
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 87,3m.        Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 17,46m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 9.000.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 785.700.000 VND.
H18_Sang Nhượng Golden Future City
H18_Sang Nhượng Golden Future City

18) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK9 Ô 33

 • Lô: LK9.
 • Ô: 33.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Đông – Nam.
 • Diện tích (m2): 123,5m.
 • Đường: N4 – D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 9.000.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.111.500.000 VND.
H19_Sang Nhượng Golden Future City
H19_Sang Nhượng Golden Future City

19) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK10 Ô 1

 • Lô: LK10.
 • Ô: 1.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Tây – Bắc.
 • Diện tích (m2): 123,5m.
 • Đường: N3 – D4 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 9.200.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.136.200.000 VND.
H20_Sang Nhượng Golden Future City
H20_Sang Nhượng Golden Future City

20) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK9 Ô 1

 • Lô: LK9.
 • Ô: 1.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Tây – Bắc.
 • Diện tích (m2): 123,5m.
 • Đường: D1 – N3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 9.500.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.173.000.000 VND.
H21_Sang Nhượng Golden Future City
H21_Sang Nhượng Golden Future City

21) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK5 Ô 1

 • Lô: LK5.
 • Ô: 1.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Tây – Bắc.
 • Diện tích (m2): 123,5m.
 • Đường: D3 – N2 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 10.500.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.296.750.000 VND.
H22_Sang Nhượng Golden Future City
H22_Sang Nhượng Golden Future City

22) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK7 Ô 15

 • Lô: LK7.
 • Ô: 15.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Đông – Nam.
 • Diện tích (m2): 91,5m.
 • Đường: D1 – N3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 11.000.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.006.500.000 VND.
H23_Sang Nhượng Golden Future City
H23_Sang Nhượng Golden Future City

23) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK7 Ô 28

 • Lô: LK7.
 • Ô: 28.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Đông – Nam.
 • Diện tích (m2): 91,5m.
 • Đường: D3 – N3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 11.000.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.006.500.000 VND.
H24_Sang Nhượng Golden Future City liền kề trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng
H24_Sang Nhượng Golden Future City liền kề trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng

24) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK2 Ô 1

 • Lô: LK2.
 • Ô: 1.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Tây – Bắc.
 • Diện tích (m2): 145,8m.
 • Đường: N1 – D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 11.200.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.632.960.000 VND.
H25_Sang Nhượng Golden Future City liền kề khu công nghiệp Bàu Bàng
H25_Sang Nhượng Golden Future City liền kề khu công nghiệp Bàu Bàng

25) Sang Nhượng Golden Future City Lô LK3 Ô 5

 • Lô: LK3.
 • Ô: 5.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Tây – Bắc.
 • Diện tích (m2): 147,3m.
 • Đường: N1 – D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 11.200.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.649.760.000.

Đánh Giá Golden Future City

8 Đánh Giá Golden Future City vì sao Quý đối tác & Quý khách hàng quyết định chọn đầu tư dự án Golden Future City liền kề khu công nghiệp & trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, cách quốc lộ 13 chỉ 0,6km:

h1_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h1_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

Cùng nhau Đánh Giá Golden Future City:

 1. Dự án Golden Future City trực thuộc địa bàn thị trấn Lai Uyên, khu vực sầm uất nhất của huyện Bàu Bàng, dân cư đông và có khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng (3.200 hecta) đang hoạt động.
 2. Xây dựng cảng cạn IDC Bàu Bàng (trung tâm logistic mới của Bình Dương).
 3. Đầy đủ tiện ích hiện hữu và đang tiếp tục hình thành.
 4. Các khu công nghiệp tại Dĩ An, Thuận An đã lấp đầy, các doanh nghiệp vào Bình Dương có xu hướng dịch chuyển về Bàu Bàng và các đô thị phía Bắc theo đúng chủ trương của tỉnh Bình Dương.
 5. Đang triển khai tuyến cao tốc Đức Hoà – Chơn Thành (nối từ Long An lên Bình Phước), đường Bàu Bàng – Phú Gíao – Bắc Tân Uyên, cao tốc TP HCM – Chơn Thành, metro thành phố mới Bình Dương – Bàu Bàng.
 6. Tốc độ đô thị hoá nhanh, hiện tại có 287 dự án (tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD) => kéo theo lượng lớn công nhân lao động kỹ thuật cao và các chuyên gia về sinh sống làm việc tại Bàu Bàng.
 7. Pháp lý minh bạch (đã duyệt quy hoạch 1/500; đã có giấy phép xây dựng,…”CAM KẾT 6 THÁNG RA SỔ), khuyến mãi vô cùng hấp dẫn (chiết khấu 13 chỉ vàng; chiết khấu 24%/năm/số tiền thanh toán sớm).
 8. Tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản cao nhất khu vực.
h2_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h2_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

Vì Sao Quý đối tác & Quý khách hàng chọn đầu tư sản phẩm đất nền nhà phố thương mại Golden Future City?

h3_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h3_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

Hãy cùng nhau Đánh Giá Golden Future City

 1. Giá cực kỳ hấp dẫn (đất nền nhà phố thương mại liền kề trung tâm hành chính & khu công nghiệp Bàu Bàng giá chỉ từ 565 triệu đồng/nền).
 2. Giá khu vực còn rẻ, tiềm năng tăng giá rất cao.
 3. Vị trí tương đồng Bến Cát và phần lớn diện tích tách ra từ đây, nhưng giá bất động sản Bàu Bàng đang thấp hơn khoảng 10 – 35% so với Bến Cát, khoảng 8 – 10 triệu đồng/m2 (tuỳ vị trí).
 4. 10 năm trước, Dĩ An, Thuận An, Quân 9 cũng giống Bàu Bàng hiện tại. Từ khi khu công nghệ cao và các khu công nghiệp lớn xuất hiện, cùng một số công trình giao thông đi vào hoạt động kéo theo giá bất động sản tăng nhảy vọt.
 5. Tốc độ tăng trung bình: 11%/năm, riêng 1018 tăng hơn 15%.
 6. Đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn nối lên Bàu Bàng sẽ hoàn thành trong năm 2020.
 7. 2020 có thêm 1 khu công nghệ cao 900 hecta tại Bàu Bàng.
h4_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h4_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

Tổng Hợp Giá Bất Động Sản Tại Bàu Bàng

h5_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h5_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

1) Phúc An Grarden

 • Chủ đầu tư: Trần Anh Group.
 • Vị trí: Đường Thiếu Niên 3, xã trừ Văn Thố.
 • Quy mô: 28 ha (1.600 sản phẩm).
 • Diện tích: 75 – 100 m2.
 • Giá: 620 triệu đồng/nền; 1,8 tỷ đồng/căn (cho cả 2 đợt bán); giá thực tế thấp nhất là 670 triệu/nền.
 • Pháp lý: Sổ đỏ.
 • Ghi chú: Sổ đỏ từng nền.
h6_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h6_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

2) Center City 3

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center.
 • Vị trí: Đường ĐT 749A, xã Long Nguyên.
 • Quy mô: 18,83 ha (953 sản phẩm).
 • Diện tích: 60 – 100 m2.
 • Giá: 480 – 560 triệu/nền.
 • Pháp lý: Sổ đỏ.
 • Ghi chú: Sổ đỏ từng nền.
h7_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h7_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

3) Đức Phát 3 – Dream City

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Đức Phát.
 • Vị trí: Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên.
 • Quy mô: 30,5 ha (1.700 sản phẩm).
 • Diện tích: 69 – 230 m2.
 • Giá: 7 – 8,2 triệu đồng/m2.
 • Pháp lý: 1/500.
 • Ghi chú: Hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, công viên.
h8_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h8_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

4) Khu Nhà Ở Cao Cấp Thương Mại Dịch Vụ Bàu Bàng

 • Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex TDC.
 • Vị trí: Nằm trong tổng thể Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng.
 • Quy mô: 2,4 ha (72 sản phẩm).
 • Diện tích: 150 – 450 m2.
 • Giá: 7,4 – 8 triệu đồng/m2 (F1); 1,2 tỷ – 1,35 tỷ đồng/căn.
 • Pháp lý: Sổ đỏ.
 • Ghi chú: Hoàn thiện đến 90% hạ tầng, đường nhựa, bó vỉa, công viên, điện, cống thoát nước,..
h9_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h9_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

5) Huỳnh Gia Residence

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng và đầu tư bất động sản Huỳnh Gia Phát.
 • Vị trí: Mặt tiền đường DH 613, xã Lai Uyên.
 • Quy mô: 8 ha (397 sản phẩm).
 • Diện tích: 80 – 124 m2.
 • Giá: 660 triệu đồng/căn (F1), đang giao dịch 1,4 tỷ đồng/căn..
 • Pháp lý: Sổ hồng 100%.
 • Ghi chú: Hạ tầng hoàn thiện sổ đỏ.
h10_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h10_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

6) Tuấn Điền Phát 3 – Dragon City

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phát.
 • Vị trí: 749C, thị trấn Lai Uyên.
 • Quy mô: 11,8 ha (1.000 sản phẩm).
 • Diện tích: 100 – 200 m2.
 • Giá: 590 triệu đồng/nền (F1).
 • Pháp lý: Dự kiến tháng 9-2020 ra sổ đỏ.
 • Ghi chú: Hạ tầng hoàn thiện.
h11_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h11_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

7) Khu Dân Cư Nam Long TAT

 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bất động sản Lộc Đại Phát.
 • Vị trí: Khu công nghiệp Bàu Bàng.
 • Quy mô: 23 ha (1.300 sản phẩm.
 • Diện tích: 75 – 100 m2.
 • Giá: 4 – 5 triệu đồng/m2 (đợt 1), đang bán đợt 2 từ 6 – 7,2 triệu đồng/m2.
 • Pháp lý: Sổ đỏ.
 • Ghi chú: Hạ tầng hoàn thiện 90%. Thổ cư 100%.
h12_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h12_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

8) Khu Nhà Ở Lộc Phát

 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bất động sản Lộc Đại Phát.
 • Vị trí: Xã Long Nguyên.
 • Quy mô: 7,2 ha (476 sản phẩm).
 • Diện tích: 65 – 163 m2.
 • Giá: Chưa có bảng giá.
 • Pháp lý: Đã được duyệt chuyển đổi đất thổ cư.
 • Ghi chú: Chưa bán.
h13_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h13_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

9) RichHome Bàu Bàng

 • Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex TDC.
 • Vị trí: Nằm trong khu công nghiệp Bàu Bàng, Lai Uyên.
 • Quy mô: 2,2 ha (104 sản phẩm).
 • Diện tích: 150 – 360 m2.
 • Giá: Giai đoạn 1 (2018) 4,3 triệu đồng/nền; đang bán giai đoạn 2 là 9 triệu đồng/m2.
 • Pháp lý: Sổ hồng.
 • Ghi chú: Nhà phố thương mại, hã tầng hoàn thiện, sổ hồng riêng.
h14_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h14_Bài viết Đánh Giá Golden Future City

Lý Do Bất Động Sản Bình Dương Phát Triển

 • Giáp ranh TP HCM – vùng kinh tế phát triển.
 • Đi đầu trong các chính sách quy hoạch
 • Điều kiện tự nhiên thuận lợi.
 • Nền đất cứng, bằng phẳng.
 • Các chỉ số kinh tế cao: FDI, GDP.
 • Hạ tầng giao thông phát triển.
 • Giao thông kết nối liên vùng.
 • Chi phí làm hạ tầng thấp.
 • Tạo điều kiện nhập cư dễ dàng.
 • Tạo môi trường đầu tư tốt.
 • Phát triển theo hướng dịch vụ – công nghiệp.
 • Tốc độ đô thị hoá cao.
 • Giá đất còn rẻ.
 • Dân số trẻ.
h15_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
h15_Bài viết Đánh Giá Golden Future City
H23_Sang Nhượng Golden Future City liền kề khu công nghiệp Bàu Bàng
H26_Sang Nhượng Golden Future City liền kề khu công nghiệp Bàu Bàng

Golden Future City

 • Golden Future City nằm trong tổng thể quy hoạch dự án khu dân cư (200 hecta) cho khu công nghiệp bàu bàng.
H4_Trẻ em vui chơi tại công viên trung tâm Golden Future City
H4_Trẻ em vui chơi tại công viên trung tâm Golden Future City
H5_Quý khách hàng & Quý đối tác đến tham quan trực tiếp tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H5_Quý khách hàng đến tham quan trực tiếp tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H6_Quý khách hàng đến tham quan trực tiếp tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H6_Quý khách hàng đến tham quan trực tiếp tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)

I. Tổng Quan

H7_Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H7_Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H8_Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H8_Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H9_Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H9_Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Golden Future City tọa lạc ngay trung tâm công nghiệp – đô thị Bàu Bàng.
 • Cửa ngõ trọng yếu kết nối Bình Dương với thành phố Đồng Xoài và tỉnh Tây Nguyên.
H10_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H10_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Golden Future City mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội sinh lời vô cùng hấp dẫn.
H11_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H11_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)

1. Vị Trí

 • Liền kề Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
H12_Vị trí đắc địa của dự án Golden Future City
H12_Vị trí đắc địa của dự án Golden Future City

2. Quy Mô

 • 8,08 ha gồm 509 nền nhà phố thương mại.
 • Diện tích 70 – 147 m2.
H13_Golden Future City liền kề trung tâm hành chính Bàu Bàng, cách QL13 700 m
H13_Golden Future City liền kề trung tâm hành chính Bàu Bàng, cách QL13 700 m

3. Hợp Tác Và Phân Phối Độc Quyền

 • Kim Oanh Real.
H14_Khánh thành công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H14_Khánh thành công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)

4. Tiện Ích Nội Khu

 • Trường học.
 • Công viên cây xanh.
H15_Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H15_Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)

5. Tiện Ích Liên Kết

 • Liền kề trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng.
H16_Trung tâm hành chính Bàu Bàng
H16_Trung tâm hành chính Bàu Bàng
H17_Trung tâm hành chính Bàu Bàng
H17_Trung tâm hành chính Bàu Bàng
 • Liền kề chợ Bàu Bàng.
H18_Chợ Bàu Bàng
H18_Chợ Bàu Bàng
 • Liền kề trường học các cấp.
H19_Trường tiểu học Bàu Bàng trong trung tâm hành chính Bàu Bàng cách Golden Future City chỉ 3,5 km
H19_Trường tiểu học Bàu Bàng trong trung tâm hành chính Bàu Bàng cách Golden Future City chỉ 3,5 km
H20_Trường THPT Bàu Bàng trong trung tâm hành chính Bàu Bàng cách Golden Future City chỉ 3,5 km
H20_Trường THPT Bàu Bàng trong trung tâm hành chính Bàu Bàng cách Golden Future City chỉ 3,5 km
 • Liền kề trung tâm văn hóa – thể thao.
H21_Trung tâm thể dục thể thao Bàu Bàng cách Golden Future City chỉ 3,5 km
H21_Trung tâm thể dục thể thao Bàu Bàng cách Golden Future City chỉ 3,5 km
 • Liền kề khu công nghiệp Bàu Bàng.
H22_Khu công nghiệp Bàu Bàng
H22_Khu công nghiệp Bàu Bàng

6. Hạ Tầng

 • Đường nhựa nội khu 7 – 25 m.
 • Vỉa hè rộng, thoáng.
H23_Quý khách hàng đến tham quan trực tiếp tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H23_Quý khách hàng đến tham quan trực tiếp tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Công viên, cây xanh hoàn thiện 100%.
H24_Công viên trung tâm nagy tại Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H24_Công viên trung tâm nagy tại Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
 • Điện nổi.
H25_Công viên trung tâm nagy tại Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H25_Công viên trung tâm nagy tại Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
 • Nước thủy cục.
H26_Công viên trung tâm nagy tại Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H26_Công viên trung tâm nagy tại Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
 • Hệ thống thông tin liên lạc đầy đủ.

7. Pháp Lý

 • Minh bạch, đầy đủ & hoàn chỉnh.
 • Đã được duyệt quy hoạch 1/500.
H27_Quy hoạch 1/500 Golden Future City
H27_Quy hoạch 1/500 Golden Future City
 • Đã có giấy phép xây dựng.
H28_giấy phép xây dựng Golden Future City
H28_giấy phép xây dựng Golden Future City

8. Thanh Toán

 • Linh hoạt.
 • Trả góp làm 4 đợt lãi suất 0%.

II. Bàu Bàng Nhiều Vùng Đất Đầy Tiềm Năng

H29_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
H29_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
 • Bàu Bàng sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ phía Bắc tỉnh Bình Dương.
 • Đầu mối giao thương kết nối với Đồng Nai, TPHCM (Củ Chi – Hóc Môn), Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Tây Nguyên và thành phố Đồng Xoài.
H30_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
H30_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
 • Đây còn là đô thị đang được tỉnh Bình Dương tập trung phát triển về công nghiệp, thương mại – dịch vụ.
H31_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
H31_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
 • Theo quy hoạch đến năm 2020, Bàu Bàng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistic, cảng cạn ICD mới của Bình Dương.

III. Tâm Điểm Đầu Tư

H32_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
H32_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
H33_Golden Future City liền kề Quốc lộ 13
H33_Golden Future City liền kề Quốc lộ 13
 • Khu vực sầm uất nhất của huyện Bàu Bàng.
 • “Điểm giao thoa” kinh tế giữa Bình Dương với thành phố Đồng Xoài (Bình Phước), các tỉnh Tây Nguyên.
H34_Golden Future City liền kề Quốc lộ 13
H34_Golden Future City liền kề Quốc lộ 13

Bao quanh Golden Future City là hàng loạt tuyến đường huyết mạch đã và đang triển khai:

 • Đại lộ Bàu Bàng – Mỹ Phước – Tân Vạn.
 • Đường vành đai 4.
 • Cao tốc Đức Hòa – Chơn Thành.
 • ĐT 749, ĐT 750.
 • Đường tạo lực Bàu Bàng – Phú Giáo – Bắc Tân Uyên.
 • Metro thành phố mới Bình Dương – Mỹ Phước – Bàu Bàng.
H35_Golden Future City liền kề Quốc lộ 13
H35_Golden Future City liền kề Quốc lộ 13

Kết nối thông suốt với TP. Thủ Dầu Một, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, sân bay quốc tế Long Thành và cả các tỉnh miền Tây.

IV. Kinh Doanh Thuận Lợi

H36_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
H36_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
 • Golden Future City đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống.
 •  Xung quanh đã hình thành đầy đủ tiện ích như chợ, y tế, giáo dục, thể dục thể thao.
 •  Nội khu Golden Future City còn có trường học, công viên cây xanh.
H37_Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H37_Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
 • Đảm bảo môi trường sống hoàn hảo cho cư dân.
 • Mang đến cơ hội sinh lời hấp dẫn từ hoạt động khai thác kinh doanh.
 • Phục vụ lực lượng lao động đến làm việc trong khu công nghiệp.
H38_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H38_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)

V. Pháp Lý Vững Chắc

 • Golden Future City là dự án hiếm hoi tại Bàu Bàng được đầu tư hạ tầng chỉn chu.
 • Hệ thống điện nổi, nước máy.
 • Hệ thống xử lý nước thải – nước mưa riêng biệt.
 • Hệ thống viễn thông đầy đủ.
H38_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H39_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Đặc biệt, pháp lý Golden Future City đầy đủ, rõ ràng.
 • Quý khách hàng hoàn toàn có thể an tâm “chọn mặt gửi vàng” tại đây.

VI. Sinh Lời Vượt Trội

 • Golden Future City có lợi thế lớn khi liền kề trung tâm hành chính Bàu Bàng.
 • Golden Future City liền kề hệ thống các khu công nghiệp lên đến hơn 5.000 ha với hàng chục ngàn chuyên gia, doanh nhân, người lao động sinh sống, làm việc.
 • Chủ sở hữu có thể phát triển kinh doanh ngay.
H40_Khánh thành công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H40_Khánh thành công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
 • Bình Dương đang tập trung phát triển công nghiệp ở Bàu Bàng và các đô thị phía Bắc vì các khu công nghiệp ở thị xã Dĩ An, Thuận An đã lấp đầy.
 • Do đó, Bàu Bàng đón nhận thêm một lượng lớn doanh nghiệp cũng như người lao động trong và ngoài nước đến cư trú, làm việc.
 • Đây là điều kiện thuận lợi giúp cho giá trị bất động sản của Bàu Bàng nói chung và Golden Future City nói riêng ngày càng tăng cao.
H41_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H41_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)

VII. Đầu Tư Thấp Sinh Lời Cao

 • Golden Future City có giá bán chỉ từ 565 triệu đồng/nền.
 • Thanh toán làm 4 đợt mỗi đợt cách nhau 2 tháng.
H42_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H42_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Tặng ngay 13 chỉ vàng.
H43_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H43_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Hiện nay, giá đất tại Bàu Bàng đang tăng khá nhanh, trung bình 50% mỗi năm.
H44_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H44_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Thị trường xuất hiện một đợt sóng tăng giá mới khi đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn nối lên Bàu Bàng thông xe vào cuối năm 2019.
H45_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H45_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Cơ hội vàng dành cho các nhà đầu tư nhạy bén.
H45_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H46_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)

VIII. Phương Thức & Tiến Độ Thanh Toán

 • Chiết khấu ngay 13 chỉ vàng.
 • Chiết khấu 24%/năm/số tiền thanh toán sớm.
 • Trả góp 4 đợt lãi suất 0%.

1. Phương Thức Thanh Toán

 • Đặt cọc: 50.000.000/nền.

2. Tiến Độ Thanh Toán

 • Trả góp làm 4 đợt (lãi suất 0%).
 • Đợt 1: Thanh toán 40% trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc (Ký Hợp Đồng Quyền Ưu Tiên).
 • Đợt 2: Thanh toán 30% trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1.
 • Đợt 3: Thanh toán 25% trong vòng 120 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1.
 • Đợt 4: Thanh toán 5% (Khi nhận bàn giao sổ).

IX. Phân Lô

H44_Sơ đồ phân lô Golden Future City
H44_Sơ đồ phân lô Golden Future City

X. Video

 XI. Bảng Giá

Button_Bao-gia-online

R


5/5


(18 Reviews)