Mặt bằng chi tiết căn hộ tòa Sapphire Goldmark City

MẶT BẰNG CĂN HỘ TÒA SAPPHIRE GOLDMARK CITY

Chi tiết mặt bằng tòa Sapphire 1 dự án Goldmark City

mat-bang-toa-sapphire1

Thiết kế căn hộ tòa Sapphire 1 gồm 11 căn/sàn. Bao gồm các loại diện tích: 113,64m2, 121,34m2, 139,25m2, 143,34m2, 169,11m2.

Dưới đây là mặt bằng chi tiết từng căn hộ tòa Sapphire 1 dự án Goldmark City.

sapphire 1.

Căn 01 tòa Sapphire Goldmark City là căn duy nhất có diện tích 113,64m2. Hướng cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam.

sapphire 2

Căn 02 tòa Sapphire 1 Goldmark City là căn hộ có 3 mặt thoáng: Tây Bắc, Đông Bắc và Đông Nam. Cửa vào hướng Tây Nam.

sapphire 3

Căn 03 tòa Sapphire 1 Goldmark City có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc.

sapphire 4,9

Căn 04 tòa Sapphire 1 Goldmark City là căn góc ban công Tây Bắc và Đông Bắc. Cửa vào Tây Nam.

Căn 09 toà Sapphire 1 Goldmark City là căn góc ban công Đông Nam và Tây Nam. Cửa vào Đông Bắc.

sapphire 5-10

Căn 05 tòa Sapphire 1 là căn góc ban công Tây Bắc và Tây Nam, cửa vào Đông Bắc.

Căn 10 tòa Sapphire 1 là căn góc ban công Đông Nam và Đông Bắc, cửa vào Tây Nam.

sapphire 6-11

Căn 06 tòa Sapphire 1 là căn có ban công Tây Nam cửa vào Đông Bắc.

Căn 11 tòa Sapphire 1 là căn có ban công Đông Bắc cửa vào Tây Nam.

thể-07-sapphire-1-Goldmark-thành phố

Căn 07 tòa Sapphire 1 là căn có diện tích lớn nhất ban công Tây Nam cửa vào Đông Bắc.

sapphire 8

Căn 08 tòa Sapphire 1 là căn có ban công Tây Nam cửa vào Đông Bắc.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN GOLDMARK CITY: 0888.36.2228 – 0971.287.994

CHI TIẾT MẶT BẰNG CĂN HỘ SAPPHIRE 4 DỰ ÁN GOLDMARK CITY

mat-bang-toa-sapphire4

Mặt bằng tổng thể khu Sapphire 4 dự án Goldmark City

Thiết kế mặt bằng Sapphire 4 gồm 17 căn/sàn tương tự tòa Sapphire 3, với các loại căn hộ 2-3 phòng ngủ diện tích từ 74,37m2 đến 123,83m2. Dưới đây là mặt bằng thiết kế từng căn:

mặt bằng căn 01 tòa S4 dự án Goldmark City

 

 

Căn hộ 01 tòa S4 có hướng cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc.

 

 

 

 

 

 

 

mặt bằng căn 02 tòa S4 dự án Goldmark City

 

 

Căn hộ 02 tòa S4 có hướng cửa vào Đông Nam, ban công Đông Bắc – Tây Bắc.

 

 

 

 

 

mặt bằng căn 03 tòa S4 dự án Goldmark City

Căn hộ 03 tòa S4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc – Đông Nam.

mặt bằng căn 04 tòa S4 dự án Goldmark City

 

 

 

 

 

 

 

Căn hộ 04 tòa S4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc

 

 

 

 

 

 

 

mặt bằng căn 05, 13 tòa S4 dự án Goldmark City

Căn hộ 05 tòa S4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc.

Căn hộ 13 tòa S4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam.

mặt bằng căn 06, 14 tòa S4 dự án Goldmark City

mặt bằng căn 07, 15 tòa S4 dự án Goldmark City

 

 

 

 

 

 

 

Căn hộ 06 tòa S4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc – Đông Nam.

Căn hộ 14 tòa S4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam – Tây Bắc.

 

 

 

 

 

Căn hộ 07 tòa S4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam – Đông Nam.

Căn hộ 15 tòa S4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc – Tây Bắc.

 

 

 

 

 

mặt bằng căn 08, 16 tòa S4 dự án Goldmark City

 

 

Căn hộ 08 tòa S4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam.

Căn hộ 16 tòa S4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc.

 

 

 

 

 

 

 

mặt bằng căn 09, 17 tòa S4 dự án Goldmark City

 

 

Căn hộ 09 tòa S4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam.

Căn hộ 17 tòa S4 có hướng cửa vào Tây Nam, ban công Đông Bắc.

 

 

 

 

 

 

mặt bằng căn 10 tòa S4 dự án Goldmark City

 

 

Căn hộ 10 tòa S4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam – Tây Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

mặt bằng căn 11 tòa S4 dự án Goldmark City

 

 

Căn hộ 11 tòa S4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

mặt bằng căn 12 tòa S4 dự án Goldmark City

 

Căn hộ 12 tòa S4 có hướng cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Nam

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN GOLDMARK CITY: 0888.36.2228 – 0971.287.994

để đăng ký xem nhà mẫu cũng như căn hộ thực tế.

Chính sách bán hàng khu Sapphire: centralland.com.vn/du-an-chung-cu-goldmark-city-136-ho-tung-mau


0/5


(0 Reviews)

Xem thêm
tỷ
%
năm
%

Lựa chọn thanh toán

(*)Vui lòng tải về file tiến độ thanh toán để xem đầy đủ hơn. Xin cảm ơn!

Kết quả: 0.00 tỷ

Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Tháng thanh toán
Số tiền
Tháng 1
0 VNĐ
Tháng 2
0 VNĐ
Tháng 3
0 VNĐ
Tháng 4
0 VNĐ
Tháng 5
0 VNĐ
Tháng 6
0 VNĐ
Tháng 7
0 VNĐ
Tháng 8
0 VNĐ
Tháng 9
0 VNĐ
Tháng 10
0 VNĐ
Tháng 11
0 VNĐ
Tháng 12
0 VNĐ