Dự án Opal Skyline của Đất Xanh Group tại Bình Dương có pháp lý đáng tin cậy khi sổ đỏ do cá nhân đứng tên mà không phải chủ đầu tư Hà An?

Dự án Opal Skyline của Đất Xanh Group tại Bình Dương có pháp lý đáng tin cậy khi sổ đỏ do cá nhân đứng tên mà không phải chủ đầu tư Hà An?

Dự án Opal Skyline của Đất Xanh Group tại Bình Dương có pháp lý đáng tin cậy khi sổ đỏ do cá nhân đứng tên mà không phải chủ đầu tư Hà An?

Dự Án Opal Skyline Thuận An
Dự Án Opal Skyline Thuận An
  • “Khi PV yêu cầu cung cấp pháp lý của Opal Skyline nói trên, các nhân viên môi giới đều khẳng định Opal Skyline đã hoàn thành đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.
Dự Án Opal Skyline Thuận An
Dự Án Opal Skyline Thuận An
Dự Án Opal Skyline Thuận An
Dự Án Opal Skyline Thuận An
Dự Án Opal Skyline Thuận An
Dự Án Opal Skyline Thuận An
  • Tuy nhiên, khi PV yêu cầu xem thêm sổ đỏ tổng thể của dự án thì các môi giới lại tung ra một sổ đỏ do cá nhân (tên cá nhân này đã bị bôi xóa) đứng tên thay vì Chủ đầu tư của dự án Opal Skyline.
Dự Án Opal Skyline Thuận An
Dự Án Opal Skyline Thuận An
Dự Án Opal Skyline Thuận An
Dự Án Opal Skyline Thuận An
  • Theo thông tin tìm hiểu của anh Trinh Minh Hai, quản trị viên Fanpage Review Bất Động Sản, thì vấn đề pháp lý liên quan đến dự án Opal Skyline này thực tế như sau: Ngày 17 tháng 7 năm 2020 Sở Xây dựng Bình Dương nhận được văn bản số 3149/STNMT-CCQLDD về việc ý kiến chủ trương đầu tư dự án căn hộ – thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.
Dự Án Opal Skyline Thuận An
Dự Án Opal Skyline Thuận An
  • Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của Thuận An được tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2018 khu đất quy hoạch đất ở với diện tích 3502.6m2 và đất xây dựng trụ sở là 6740m2.
Dự Án Opal Skyline Thuận An
Dự Án Opal Skyline Thuận An
  • Quyết định số 4089/QĐ- UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019, theo đó dự án khu căn hộ – thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết đã được đăng ký vào danh mục công trình, dự án Opal Skyline chuyển mực đích sử dụng đất trong năm 2020 quy hoạch đất ở đô thị diện tích 1.02ha làm cơ sở để thự hiện thủ tục đất đai của dự án Opal Skyline.
Dự Án Opal Skyline Thuận An
Dự Án Opal Skyline Thuận An
Opal Skyline Thuận An
Opal Skyline Thuận An
  • Ngày 11 tháng 8 năm 2020 Sở Xây Dựng gửi công văn cho Thành Phố Thuận An và sở TNMT trong đó nêu rõ: Sở Xây Dựng nhận thấy có sự sai khác về diện tích đất ở của dự án theo các quy hoạch đã được phê duyệt nên đang xin ý kiến của Sở TNMT và thành phố Thuận An để báo cáo tổng hợp trình ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Opal Skyline.
Đăng Ký Thông Tin_Nhận Ngay Bảng Giá Opal Skyline Thuận An
Đăng Ký Thông Tin_Nhận Ngay Bảng Giá Opal Skyline Thuận An
Đăng Ký Thông Tin_Nhận Ngay Bảng Giá Opal Skyline Thuận An
Đăng Ký Thông Tin_Nhận Ngay Bảng Giá Opal Skyline Thuận An
  • Khi có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Hà An mới có thể chuyển sổ đất từ sổ cá nhân sang tên công ty và thực hiện các bước tiếp theo để hoàn chỉnh pháp lý dự án Opal Skyline.
Đăng Ký Thông Tin_Nhận Ngay Bảng Giá Opal Skyline Thuận An
Đăng Ký Thông Tin_Nhận Ngay Bảng Giá Opal Skyline Thuận An
  • Hiện nay hợp đồng mẫu và các from mẫu của dự án pháp nhân công ty nào đứng tên vẫn chưa thấy được nhà đầu tư công bố.

5/5


(8 Reviews)