DỰ ÁN LDG SKY

DỰ ÁN LDG SKY

DUY NHẤT CHỈ CÓ 267 SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – CĂN GỐC – VIEW CỰC ĐẸP DỰ ÁN LDG SKY.

 • Quý khách hàng sẽ nhận được đầy đủ: Pháp Lý, Bảng Giá, Chính Sách Chiết Khấu, Phương Thức Thanh Toán, Mặt Bằng, Layout, Nội Thất, Vật Liệu Khi Bàn Giao,…
 • KHI ĐĂNG KÝ ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN!
 1. Tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.
 2. Tổng diện tích dự án hơn 2ha.
 3. 5 block.
 4. 29 tầng.
 5. 1 tầng hầm.
 6. 2.067 căn hộ & shophouse & penhouse.

BÀI VIẾT DỰ ÁN LDG SKY

MANG LẠI THÔNG TIN GIÁ TRỊ & TRẢI NGHIỆM CHO NGƯỜI ĐỌC

BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ - SUẤT NGOẠI GIAO - VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ - SUẤT NGOẠI GIAO - VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – VIEW CỰC ĐẸP)

BOOKING GIỮ CHỖ SỚM NHẬN NGAY CĂN ĐẸP

SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – CĂN GỐC – VIEW ĐẸP

BOOKING GIỮ CHỖ SỚM NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ - SUẤT NGOẠI GIAO - VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – VIEW CỰC ĐẸP)
TRƯỚC DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI SAIGON INTELA
TRƯỚC DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI SAIGON INTELA
 • QUÝ KHÁCH HÀNG HOÀN TOÀN CÓ THỂ TIN TƯỞNG VÀO NĂNG LỰC CHỦ ĐẦU TƯ QUA CÁC DỰ ÁN:

BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ - SUẤT NGOẠI GIAO - VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ - SUẤT NGOẠI GIAO - VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – VIEW CỰC ĐẸP)

DỰ ÁN CỦA LDG GROUP

BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ - SUẤT NGOẠI GIAO - VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – VIEW CỰC ĐẸP)
 • The Viva City

NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI VIVA CITY
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI VIVA CITY
 • Sakura Valley

NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ LDG GROUP ĐÃ TRIỂN KHAI SAKURA VALLEY
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI SAKURA VALLEY
 • Grand World

NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ THAM GIA TRIỂN KHAI GRAND WORLD PHÚ QUỐC
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ THAM GIA TRIỂN KHAI GRAND WORLD PHÚ QUỐC
 • Marina Tower

NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI MARINA TOWER
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ TRIỂN KHAI MARINA TOWER
TRƯỚC DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI MARINA TOWER
TRƯỚC DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI MARINA TOWER
 • Saigon Intela

TRƯỚC DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI SAIGON INTELA
TRƯỚC DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI SAIGON INTELA
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI SAIGON INTELA
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI SAIGON INTELA
 • High Intela

TRƯỚC DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI HIGH INTELA
TRƯỚC DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI HIGH INTELA
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI HIGH INTELA Q.8
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI HIGH INTELA Q.8
 • West Intela

TRƯỚC DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI WEST INTELA
TRƯỚC DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI WEST INTELA
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI WEST INTELA
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI WEST INTELA
 • Pearl Riverside

NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI PEARL RIVERSIDE
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI PEARL RIVERSIDE
 • Viva Park

NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI VIVA PARK
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI VIVA PARK
 • Viva Square

NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI VIVA SQUARE
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI VIVA SQUARE
 • Thành Đô

BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ - SUẤT NGOẠI GIAO - VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – VIEW CỰC ĐẸP)
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI THÀNH ĐÔ
NGOÀI DỰ ÁN LDG SKY CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI THÀNH ĐÔ

KỲ VỌNG MANG VỀ 1.000 TỶ ĐỒNG

 • Sau thành công của những dự án như: Thành Đô, ViVa Park, High Intela, West Intela,…
 • DỰ ÁN LDG SKY là 1 trong 5 dự án được kỳ vọng mang về doanh thu từ 800 tỷ lên 1.000 tỷ đồng.
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ - SUẤT NGOẠI GIAO - VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – VIEW CỰC ĐẸP)

THAM KHẢO GIÁ DỰ ÁN KHÁC

 • Opal Boulevard: 34 – 36 triệu đồng/m2.
 • Charm City: 30 – 35 triệu/m2.
 • Phú Đông Sky Garden: Dự kiến 30 – 35 triệu đồng/m2.
 • Bình An Tower: 25 – 30 triệu đồng/m2.
 • Bcons Green View: 27 – 32 triệu đồng/m2.
 • 9x Next Gen: 28 – 35 triệu đồng/m2.
 • Charm Diamond Vincom: 30 – 35 triệu đồng/m2.
 • Green Square: 38 – 45 triệu đồng/m2.
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ - SUẤT NGOẠI GIAO - VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – VIEW CỰC ĐẸP)

GIÁ DỰ ÁN LDG SKY

CHỈ TỪ 30 TRIỆU ĐỒNG/M2

CƠ SỞ ĐỂ CHẤP NHẬN MỨC GIÁ TỪ 30 TRIỆU ĐỒNG/M2:

CĂN HỘ LDG SKY SỞ HỮU VỊ TRÍ VÀNG ĐẦY TIỀM NĂNG
CĂN HỘ LDG SKY SỞ HỮU VỊ TRÍ VÀNG ĐẦY TIỀM NĂNG

DĨ AN LÊN THÀNH PHỐ

 • QL1A mở rộng 113.5m.
 • Đường Xuyên Á mở rộng 120m.
 • Vành đai 3 mở rộng 64m.
 • QL1K mở rộng 54m.
 • DT743A mở rộng 25m.
 • DT743B mở rộng 74m.
 • DT743C mở rộng 42m.
 • Đại lộ Độc Lập lộ mở 40m.

LIỀN KỀ LÀNG ĐẠI HỌC TP HCM

(KHU ĐÔ THỊ SÁNG TẠO – TP SÁNG TẠO PHÍA ĐÔNG)

 • Liền kề 1 trong 6 Trung tâm công nghệ giáo dục (Đại học Quốc gia TP HCM) thuộc Khu đô thị sáng tạo “TP Phía Đông (Q.Thủ Đức – Q.9 & Q.2).
CĂN HỘ LDG SKY LIỀN KỀ LÀNG ĐẠI HỌC
CĂN HỘ LDG SKY LIỀN KỀ LÀNG ĐẠI HỌC
 • Nơi tập trung tri thức cho việc nghiên cứu hợp tác giữa các trường đại học, công ty nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm nghiên cứu.
 • KHU ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM LÀ MỘT TRONG 3 TRỤ CỘT CHÍNH YẾU CỦA KHU ĐÔ THỊ SÁNG TẠO.

KHU CÔNG NGHỆ CAO THỨ 2 TẠI Q.9

 • Căn hộ LDG SKY chỉ cách Khu công nghệ cao 1 (913ha) khoảng 4Km (HIỆN ĐÃ LẤP ĐẦY).
 • Khu công nghệ cao thứ 2 (195ha) của TP HCM đặt ở Q.9 (1 trong 3 khu vực hạt nhân quan trọng trong cấu trúc đô thị sáng tạo phía Đông TP).
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ - SUẤT NGOẠI GIAO - VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – VIEW CỰC ĐẸP)

GIỚI THIỆU DỰ ÁN LDG SKY

 • Dĩ An từ thị xã chính thức lên Thành phố, đã thúc đẩy giá trị bất động sản tại đây tăng trưởng rất mạnh.
 • Nhu cầu đầu tư bất động sản ngày một gia tăng không chỉ tại Dĩ An, Bình Dương mà còn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh Bình Dương.
CHỦ NHÂN DỰ ÁN LDG SKY ĐƯỢC SỞ HỮU SIÊU PHẨM HOÀN HẢO HƠN SAIGON INTELA
CHỦ NHÂN DỰ ÁN LDG SKY ĐƯỢC SỞ HỮU SIÊU PHẨM HOÀN HẢO HƠN SAIGON INTELA
 • Đề án thành lập Khu đô thị Đại học Quốc Gia TP HCM, Khu công nghệ cao thứ 2,…đã làm thị trường căn hộ chung cư ngày một cấp thiết.
CHỦ NHÂN DỰ ÁN LDG SKY ĐƯỢC SỞ HỮU SIÊU PHẨM HOÀN HẢO HƠN SAIGON INTELA
CHỦ NHÂN DỰ ÁN LDG SKY ĐƯỢC SỞ HỮU SIÊU PHẨM HOÀN HẢO HƠN SAIGON INTELA
 • Đáp ứng nhu cầu mua để ở cho giảng viên, cán bộ viên chức và chuyên gia tại 2 khu công nghệ cao.
 • DỰ ÁN LDG SKY ra đời nhằm đáp ứng giải được cơn khát về căn hộ chung cư tầm trung của thị trường.
DỰ ÁN LDG SKY ĐẸP TỪNG CHI TIẾT - ĐẲNG CẤP HƠN WEST INTELA
DỰ ÁN LDG SKY ĐẸP TỪNG CHI TIẾT – ĐẲNG CẤP HƠN WEST INTELA

TỔNG QUAN DỰ ÁN LDG SKY

 • Tên: LDG SKY.
 • Vị trí: Đường Thống Nhất, P. Bình Thắng, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (Làng Đại Học Quốc Gia TP HCM).
 • Quy mô: 2hecta.
 • Tổng vốn đầu tư: Dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng.
CƯ DÂN DỰ ÁN LDG SKY SỞ HỮU NHỮNG GÌ ĐẲNG CẤP NHẤT SO VỚI HIGH INTELA
CƯ DÂN DỰ ÁN LDG SKY SỞ HỮU NHỮNG GÌ ĐẲNG CẤP NHẤT SO VỚI HIGH INTELA
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: Đang cập nhật!
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật!
 • Số block: 5 block.
 • Chiều cao: 29 tầng.
 • Số tầng hầm: 1 tầng.
 • Chủ đầu tư: LDG GROUP.
DỰ ÁN LDG SKY HOÀN HẢO ĐẾN TỪNG CHI TIẾT HƠN CẢ MARINA TOWER
DỰ ÁN LDG SKY HOÀN HẢO ĐẾN TỪNG CHI TIẾT HƠN CẢ MARINA TOWER
 • Đơn vị thi công: Đang cập nhật!
 • Đơn vị giám sát thi công: Đang cập nhật!
 • Đơn vị thiết kế: Đang cập nhật!
 • Đơn vị vận hành: Đang cập nhật!
 • Thời gian nhận booking chính thức: Quý 3/2020.
 • Thời gian mở bán chính thức: Quý 4/2020.
 • Thời gian khởi công: Quý 3/2020.
 • Thời gian bàn giao: Đang cập nhật!
DỰ ÁN LDG SKY HOÀN HẢO ĐẾN TỪNG CHI TIẾT HƠN CẢ MARINA TOWER
DỰ ÁN LDG SKY HOÀN HẢO ĐẾN TỪNG CHI TIẾT HƠN CẢ MARINA TOWER

BOOKING GIỮ CHỖ SỚM DỰ ÁN LDG SKY

NHẬN NGAY CĂN ĐẸP

SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – CĂN GỐC – VIEW ĐẸP

DỰ ÁN LDG SKY HOÀN HẢO ĐẾN TỪNG CHI TIẾT HƠN CẢ MARINA TOWER
DỰ ÁN LDG SKY HOÀN HẢO ĐẾN TỪNG CHI TIẾT HƠN CẢ MARINA TOWER
 • Tổng sản phẩm: 2.067 căn hộ.
 • Loại hình sản phẩm: 1PN, 2PN & 3PN (căn hộ thương mại, shophouse & penhouse).
 • Diện tích: Đang cập nhật!
 • Giá: Chỉ từ 30 triệu đồng/m2 (Quý khách hàng đăng ký thông tin đầy đủ & chính xác! NHẬN NGAY GIÁ CHÍNH THỨC CHỦ ĐẦU TƯ LDG GEOUP).
DỰ ÁN LDG SKY ĐẸP TỪNG CHI TIẾT - ĐẲNG CẤP HƠN WEST INTELA
DỰ ÁN LDG SKY ĐẸP TỪNG CHI TIẾT – ĐẲNG CẤP HƠN WEST INTELA
 • Pháp lý: Minh bạch, rõ ràng, đầy đủ & hoàn chỉnh.
 • Hình thức sở hữu: Sổ hồng. (Người Việt sở hữu lâu dài; Người nước ngoài: 50năm).
 • Tiện ích: Hồ bơi tràn bờ, công viên cây xanh, đường chạy bộ, nhà trẻ, phòng Gym, cafe sân vườn,…
MẶT BẰNG THIẾT KẾ BỐ TRÍ DỰ ÁN LDG SKY TỐI ĐA HOÁ CÔNG NĂNG SỬ DỤNG HƠN HẲN SAIGON INTELA
MẶT BẰNG THIẾT KẾ BỐ TRÍ DỰ ÁN LDG SKY TỐI ĐA HOÁ CÔNG NĂNG SỬ DỤNG HƠN HẲN SAIGON INTELA

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN LDG SKY

loader-gif-blue-2

TIỆN ÍCH DỰ ÁN LDG SKY

CLICK VÀO HÌNH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

NHẬN NGAY MẶT BẰNG BỐ TRÍ TIỆN ÍCH TỪNG PHÂN KHU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ LDG GROUP

CHỦ NHÂN DỰ ÁN LDG SKY ĐƯỢC SỞ HỮU SIÊU PHẨM HOÀN HẢO HƠN SAIGON INTELA
CHỦ NHÂN DỰ ÁN LDG SKY ĐƯỢC SỞ HỮU SIÊU PHẨM HOÀN HẢO HƠN SAIGON INTELA

THIẾT KẾ DỰ ÁN LDG SKY

CLICK VÀO HÌNH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

NHẬN NGAY BẢNG THIẾT KẾ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

MẶT BẰNG THIẾT KẾ BỐ TRÍ DỰ ÁN LDG SKY TỐI ĐA HOÁ CÔNG NĂNG SỬ DỤNG HƠN HẲN SAIGON INTELA
MẶT BẰNG THIẾT KẾ BỐ TRÍ DỰ ÁN LDG SKY TỐI ĐA HOÁ CÔNG NĂNG SỬ DỤNG HƠN HẲN SAIGON INTELA

NHÀ MẪU DỰ ÁN LDG SKY

CLICK VÀO HÌNH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

NHẬN NGAY ĐẦY ĐỦ HÌNH ẢNH THỰC TẾ NHÀ MẪU

SAIGON INTELA ĐÃ ĐẸP DỰ ÁN LDG SKY LẠI LÀ MỘT SIÊU PHẨM MỚI
SAIGON INTELA ĐÃ ĐẸP DỰ ÁN LDG SKY LẠI LÀ MỘT SIÊU PHẨM MỚI

DANH MỤC & VẬT TƯ

KHI BÀN GIAO NHÀ

CLICK VÀO HÌNH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

NHẬN NGAY DANH MỤC VẬT TƯ ĐÍNH KÈM KHI BÀN GIAO CĂN HỘ

CĂN HỘ SAIGON INTELA ĐÃ ĐẸP DỰ ÁN LDG SKY LẠI LÀ MỘT SIÊU PHẨM MỚI TẠI LÀNG ĐHQG TPHCM
CĂN HỘ SAIGON INTELA ĐÃ ĐẸP DỰ ÁN LDG SKY LẠI LÀ MỘT SIÊU PHẨM MỚI TẠI LÀNG ĐHQG TPHCM

MẶT BẰNG DỰ ÁN LDG SKY

CLICK VÀO HÌNH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

NHẬN NGAY MẶT BẰNG CHI TIẾT TỪNG TẦNG – TỪNG CĂN HỘ

CĂN HỘ HIGH INTEL ĐÃ TỐI ƯU DIỆN TÍCH THÌ DỰ ÁN LDG SKY LẠI CÀNG HOÀN HẢO HƠN
CĂN HỘ HIGH INTEL ĐÃ TỐI ƯU DIỆN TÍCH THÌ DỰ ÁN LDG SKY LẠI CÀNG HOÀN HẢO HƠN

PHƯƠNG THỨC & TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

CLICK VÀO HÌNH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

NHẬN NGAY PHƯƠNG THỨC & TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHÍNH XÁC CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ - SUẤT NGOẠI GIAO - VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – VIEW CỰC ĐẸP)

BẢNG GIÁ DỰ ÁN LDG SKY

CLICK VÀO HÌNH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

NHẬN NGAY BÁO GIÁ CHÍNH XÁC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ LDG GROUP

BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ - SUẤT NGOẠI GIAO - VIEW CỰC ĐẸP)
BOOKING GIỮ CHỖ SỚM_NHẬN NGAY CĂN ĐẸP (SUẤT NỘI BỘ – SUẤT NGOẠI GIAO – VIEW CỰC ĐẸP)

PHÒNG KINH DOANH & MARKETING TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH


5/5


(3 Reviews)

Xem thêm
tỷ
%
năm
%

Lựa chọn thanh toán

(*)Vui lòng tải về file tiến độ thanh toán để xem đầy đủ hơn. Xin cảm ơn!

Kết quả: 0.00 tỷ

Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Tháng thanh toán
Số tiền
Tháng 1
0 VNĐ
Tháng 2
0 VNĐ
Tháng 3
0 VNĐ
Tháng 4
0 VNĐ
Tháng 5
0 VNĐ
Tháng 6
0 VNĐ
Tháng 7
0 VNĐ
Tháng 8
0 VNĐ
Tháng 9
0 VNĐ
Tháng 10
0 VNĐ
Tháng 11
0 VNĐ
Tháng 12
0 VNĐ