Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

Cam kết 100% Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City (đất nền nhà phố thương mại) liền kề Khu công nghiệp & trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương giá F0 chủ đầu tư suất ngoại giao & suất nội bộ Công ty:

 • Tặng kèm 13 chỉ vàng.
 • Chiết khấu 24%/năm/số tiền thanh toán vượt tiến độ.
 • Trả góp làm 4 đợt lãi suất 0%.
 • Chính sách tốt, pháp lý đầy đủ, minh bạch.
H1_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H1_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

1) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK 8 Ô 26

 • Lô: LK8.
 • Ô: 26.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Đông – Bắc.
 • Diện tích (m2): 82,5m2.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16,5m.
 • Đường: D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 7.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 651.750.000 VND.
H2_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H2_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City LK8 Ô 26

2) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK 8 Ô 27

 • Lô: LK8.
 • Ô: 26.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Đông – Bắc.
 • Diện tích (m2): 82,5m2.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16,5m.
 • Đường: D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 7.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 651.750.000 VND.
H3_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H3_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City LK8 Ô 27

3) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK 9 Ô 34

 • Lô: LK9.
 • Ô: 34.
 • Loại: Liền kề lối thoát hiểm 2m.
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 80m2.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16m.
 • Đường: D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 7.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 632.000.000 VND.
H4_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H4_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City LK9 Ô 34

4) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK 9 Ô 35

 • Lô: LK9.
 • Ô: 35.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 80m2.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16m.
 • Đường: D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 7.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 632.000.000 VND.
H5_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H5_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

5) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK11 Ô 27

 • Lô: LK11.
 • Ô: 27.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 82.9m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16,58m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 7.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 654.910.000 VND.
H6_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H6_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

6) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK11 Ô 28

 • Lô: LK11.
 • Ô: 28.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 82.8m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16,56m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 7.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 654.120.000 VND.
H7_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H7_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

7) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK1 Ô 6

 • Lô: LK1.
 • Ô: 6.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Đông – Bắc.
 • Diện tích (m2): 82.5m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16,5m.
 • Đường: D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 734.250.000 VND.
H8_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H8_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

8) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK1 Ô 7

 • Lô: LK1.
 • Ô: 7.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Đông – Bắc.
 • Diện tích (m2): 82.5m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16,5m.
 • Đường: D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 734.250.000 VND.
H9_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H9_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

9) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK3 Ô 16

 • Lô: LK3.
 • Ô: 16.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Đông – Bắc.
 • Diện tích (m2): 80m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 16m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 712.000.000 VND.
H10_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City liền kề khu công nghiệp & trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng
H10_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City liền kề khu công nghiệp & trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng

10) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK4 Ô 4

 • Lô: LK4.
 • Ô: 4.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 90.1m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 18,02m. .
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 801.890.000 VND.
H11_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City liền kề khu công nghiệp & trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng
H11_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City liền kề khu công nghiệp & trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng

11) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK4 Ô 5

 • Lô: LK4.
 • Ô: 4.
 • Loại: Lô thường.
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 90m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 18m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 801.000.000 VND.
H13_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H12_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

12) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK4 Ô 42

 • Lô: LK4.
 • Ô: 42.
 • Loại: Lô thường (ĐỐI DIỆN CÔNG VIÊN & TRƯỜNG HỌC).
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 87m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 17,4m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 774.300.000 VND.
H13_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H13_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

13) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK4 Ô 43

 • Lô: LK4.
 • Ô: 43.
 • Loại: Lô thường (ĐỐI DIỆN CÔNG VIÊN & TRƯỜNG HỌC).
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 86,9m.     Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 17,38m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 773.410.000 VND.
H14_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H14_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

14) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK9 Ô 29

 • Lô: LK9.
 • Ô: 29.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Đông – Nam.
 • Diện tích (m2): 123,5m.
 • Đường: D4 – N4 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.099.150.000 VND.
H13_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H15_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

15) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK10 Ô 33

 • Lô: LK10.
 • Ô: 33.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Đông – Nam.
 • Diện tích (m2): 123,5m.
 • Đường: D4 – N4 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 8.900.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.099.150.000 VND.
H16_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H16_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

16) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK4 Ô 18

 • Lô: LK4.
 • Ô: 18.
 • Loại: Lô thường (liền kề khoảng cây xanh 2m).
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 89m.        Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 17,8m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 9.000.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 801.000.000 VND.
H17_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H17_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

17) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK4 Ô 39

 • Lô: LK4.
 • Ô: 39.
 • Loại: Lô thường (liền kề khoảng cây xanh 2m).
 • Hướng: Tây – Nam.
 • Diện tích (m2): 87,3m.        Chiều ngang: 5m.     Chiều dài: 17,46m.
 • Đường: D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 9.000.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 785.700.000 VND.
H18_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H18_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

18) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK9 Ô 33

 • Lô: LK9.
 • Ô: 33.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Đông – Nam.
 • Diện tích (m2): 123,5m.
 • Đường: N4 – D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 9.000.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.111.500.000 VND.
H19_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H19_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

19) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK10 Ô 1

 • Lô: LK10.
 • Ô: 1.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Tây – Bắc.
 • Diện tích (m2): 123,5m.
 • Đường: N3 – D4 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 9.200.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.136.200.000 VND.
H20_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H20_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

20) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK9 Ô 1

 • Lô: LK9.
 • Ô: 1.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Tây – Bắc.
 • Diện tích (m2): 123,5m.
 • Đường: D1 – N3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 9.500.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.173.000.000 VND.
H21_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H21_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

21) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK5 Ô 1

 • Lô: LK5.
 • Ô: 1.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Tây – Bắc.
 • Diện tích (m2): 123,5m.
 • Đường: D3 – N2 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 10.500.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.296.750.000 VND.
H22_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H22_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

22) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK7 Ô 15

 • Lô: LK7.
 • Ô: 15.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Đông – Nam.
 • Diện tích (m2): 91,5m.
 • Đường: D1 – N3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 11.000.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.006.500.000 VND.
H23_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City
H23_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City

23) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK7 Ô 28

 • Lô: LK7.
 • Ô: 28.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Đông – Nam.
 • Diện tích (m2): 91,5m.
 • Đường: D3 – N3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 11.000.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.006.500.000 VND.
H24_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City liền kề trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng
H24_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City liền kề trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng

24) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK2 Ô 1

 • Lô: LK2.
 • Ô: 1.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Tây – Bắc.
 • Diện tích (m2): 145,8m.
 • Đường: N1 – D3 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 11.200.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.632.960.000 VND.
H25_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City liền kề khu công nghiệp Bàu Bàng
H25_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City liền kề khu công nghiệp Bàu Bàng

25) Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City Lô LK3 Ô 5

 • Lô: LK3.
 • Ô: 5.
 • Loại: Lô gốc.
 • Hướng: Tây – Bắc.
 • Diện tích (m2): 147,3m.
 • Đường: N1 – D1 rộng 13m.
 • Đơn giá (vnđ/m2): 11.200.000 VND/m2.
 • Thành tiền: 1.649.760.000.
H23_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City liền kề khu công nghiệp Bàu Bàng
H26_Chuyển Nhượng Dự Án Golden Future City liền kề khu công nghiệp Bàu Bàng

Dự Án Golden Future City

H1_Khánh thành công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H1_Khánh thành công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H2_Công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H2_Công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H3_Công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H3_Công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
 • Golden Future City nằm trong tổng thể quy hoạch dự án khu dân cư (200 hecta) cho khu công nghiệp bàu bàng.
H4_Trẻ em vui chơi tại công viên trung tâm Golden Future City
H4_Trẻ em vui chơi tại công viên trung tâm Golden Future City
H5_Quý khách hàng & Quý đối tác đến tham quan trực tiếp tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H5_Quý khách hàng đến tham quan trực tiếp tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H6_Quý khách hàng đến tham quan trực tiếp tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H6_Quý khách hàng đến tham quan trực tiếp tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)

I. Tổng Quan

H7_Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H7_Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H8_Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H8_Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H9_Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H9_Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Dự án Golden Future City tọa lạc ngay trung tâm công nghiệp – đô thị Bàu Bàng, cửa ngõ trọng yếu kết nối Bình Dương với thành phố Đồng Xoài và tỉnh Tây Nguyên.
H10_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H10_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H11_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H11_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)

1. Vị Trí

 • Liền kề Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
H12_Vị trí đắc địa của dự án Golden Future City
H12_Vị trí đắc địa của dự án Golden Future City

2. Quy Mô

 • 8,08 ha gồm 509 nền nhà phố thương mại.
 • Diện tích 70 – 147 m2.
H13_Golden Future City liền kề trung tâm hành chính Bàu Bàng, cách QL13 700 m
H13_Golden Future City liền kề trung tâm hành chính Bàu Bàng, cách QL13 700 m

3. Hợp Tác Và Phân Phối Độc Quyền

 • Kim Oanh Real.
H14_Khánh thành công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H14_Khánh thành công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)

4. Tiện Ích Nội Khu

 • Trường học.
 • Công viên cây xanh.
H15_Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H15_Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)

5. Tiện Ích Liên Kết

 • Liền kề trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng.
H16_Trung tâm hành chính Bàu Bàng
H16_Trung tâm hành chính Bàu Bàng
H17_Trung tâm hành chính Bàu Bàng
H17_Trung tâm hành chính Bàu Bàng
 • Liền kề chợ Bàu Bàng.
H18_Chợ Bàu Bàng
H18_Chợ Bàu Bàng
 • Liền kề trường học các cấp.
H19_Trường tiểu học Bàu Bàng trong trung tâm hành chính Bàu Bàng cách Golden Future City chỉ 3,5 km
H19_Trường tiểu học Bàu Bàng trong trung tâm hành chính Bàu Bàng cách Golden Future City chỉ 3,5 km
H20_Trường THPT Bàu Bàng trong trung tâm hành chính Bàu Bàng cách Golden Future City chỉ 3,5 km
H20_Trường THPT Bàu Bàng trong trung tâm hành chính Bàu Bàng cách Golden Future City chỉ 3,5 km
 • Liền kề trung tâm văn hóa – thể thao.
H21_Trung tâm thể dục thể thao Bàu Bàng cách Golden Future City chỉ 3,5 km
H21_Trung tâm thể dục thể thao Bàu Bàng cách Golden Future City chỉ 3,5 km
 • Liền kề khu công nghiệp Bàu Bàng.
H22_Khu công nghiệp Bàu Bàng
H22_Khu công nghiệp Bàu Bàng

6. Hạ Tầng

 • Đường nhựa nội khu 7 – 25 m.
 • Vỉa hè rộng, thoáng.
H23_Quý khách hàng đến tham quan trực tiếp tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H23_Quý khách hàng đến tham quan trực tiếp tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Công viên, cây xanh hoàn thiện 100%.
H24_Công viên trung tâm nagy tại Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H24_Công viên trung tâm nagy tại Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
 • Điện nổi.
H25_Công viên trung tâm nagy tại Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H25_Công viên trung tâm nagy tại Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
 • Nước thủy cục.
H26_Công viên trung tâm nagy tại Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H26_Công viên trung tâm nagy tại Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
 • Hệ thống thông tin liên lạc đầy đủ.

7. Pháp Lý

 • Minh bạch, đầy đủ & hoàn chỉnh.
 • Đã được duyệt quy hoạch 1/500.
H27_Quy hoạch 1/500 Golden Future City
H27_Quy hoạch 1/500 Golden Future City
 • Đã có giấy phép xây dựng.
H28_giấy phép xây dựng Golden Future City
H28_giấy phép xây dựng Golden Future City

8. Thanh Toán

 • Linh hoạt.
 • Trả góp làm 4 đợt lãi suất 0%.

II. Bàu Bàng Vùng Đất Đầy Tiềm Năng

H29_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
H29_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
 • Bàu Bàng sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ phía Bắc tỉnh Bình Dương và là đầu mối giao thương kết nối với Đồng Nai, TPHCM (Củ Chi – Hóc Môn), Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Tây Nguyên và thành phố Đồng Xoài.
H30_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
H30_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
 • Đây còn là đô thị đang được tỉnh Bình Dương tập trung phát triển về công nghiệp, thương mại – dịch vụ.
H31_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
H31_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
 • Theo quy hoạch đến năm 2020, Bàu Bàng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistic, cảng cạn ICD mới của Bình Dương.

III. Tâm Điểm Đầu Tư

H32_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
H32_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
H33_Golden Future City liền kề Quốc lộ 13
H33_Golden Future City liền kề Quốc lộ 13
 • Khu vực sầm uất nhất của huyện Bàu Bàng.
 • “Điểm giao thoa” kinh tế giữa Bình Dương với thành phố Đồng Xoài (Bình Phước), các tỉnh Tây Nguyên.
H34_Golden Future City liền kề Quốc lộ 13
H34_Golden Future City liền kề Quốc lộ 13

Bao quanh Dự án Golden Future City là hàng loạt tuyến đường huyết mạch đã và đang triển khai như:

 • Đại lộ Bàu Bàng – Mỹ Phước – Tân Vạn.
 • Đường vành đai 4.
 • Cao tốc Đức Hòa – Chơn Thành.
 • ĐT 749, ĐT 750.
 • Đường tạo lực Bàu Bàng – Phú Giáo – Bắc Tân Uyên.
 • Metro thành phố mới Bình Dương – Mỹ Phước – Bàu Bàng.
H35_Golden Future City liền kề Quốc lộ 13
H35_Golden Future City liền kề Quốc lộ 13

Kết nối thông suốt với TP. Thủ Dầu Một, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, sân bay quốc tế Long Thành và cả các tỉnh miền Tây.

IV. Kinh Doanh Thuận Lợi

H36_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
H36_Khu công nghiệp Bàu Bàng liền kề Golden Future City
 • Dự án Golden Future City đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống.
 •  Xung quanh đã hình thành đầy đủ tiện ích như chợ, y tế, giáo dục, thể dục thể thao.
 •  Ngay trong nội khu Dự án Golden Future City còn có trường học, công viên cây xanh.
H37_Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H37_Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
 • Đảm bảo môi trường sống hoàn hảo cho cư dân.
 • Mang đến cơ hội sinh lời hấp dẫn từ hoạt động khai thác kinh doanh, phục vụ lực lượng lao động đến làm việc trong khu công nghiệp.
H38_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H38_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)

V. Pháp Lý Vững Chắc

 • Golden Future City là dự án hiếm hoi tại Bàu Bàng được đầu tư hạ tầng chỉn chu.
 • Hệ thống điện nổi, nước máy, hệ thống xử lý nước thải – nước mưa riêng biệt, hệ thống viễn thông đầy đủ.
H38_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H39_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Đặc biệt, pháp lý Dự án Golden Future City đầy đủ, rõ ràng.
 • Quý khách hàng hoàn toàn có thể an tâm “chọn mặt gửi vàng” tại đây.

VI. Sinh Lời Vượt Trội

 • Dự án Golden Future City có lợi thế lớn khi liền kề trung tâm hành chính Bàu Bàng.
 • Golden Future City liền kề hệ thống các khu công nghiệp lên đến hơn 5.000 ha với hàng chục ngàn chuyên gia, doanh nhân, người lao động sinh sống, làm việc.
 • Chủ sở hữu có thể phát triển kinh doanh ngay.
H40_Khánh thành công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
H40_Khánh thành công viên trung tâm Golden Future City (hình thực tế 100% tại dự án)
 • Bình Dương đang tập trung phát triển công nghiệp ở Bàu Bàng và các đô thị phía Bắc vì các khu công nghiệp ở thị xã Dĩ An, Thuận An đã lấp đầy.
 • Do đó, Bàu Bàng đón nhận thêm một lượng lớn doanh nghiệp cũng như người lao động trong và ngoài nước đến cư trú, làm việc.
 • Đây là điều kiện thuận lợi giúp cho giá trị bất động sản của Bàu Bàng nói chung và Golden Future City nói riêng ngày càng tăng cao.
H41_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H41_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)

VII. Đầu Tư Thấp Sinh Lời Cao

 • Dự án Golden Future City có giá bán chỉ từ 565 triệu đồng/nền.
 • Thanh toán làm 4 đợt mỗi đợt cách nhau 2 tháng.
H42_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H42_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Kèm theo khuyến mãi tặng 13 chỉ vàng và rút thăm trúng Honda SH Mode, Honda Vision, Honda Blade,…
H43_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H43_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Hiện nay, giá đất tại Bàu Bàng đang tăng khá nhanh, trung bình trên 50% mỗi năm.
H44_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H44_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Thị trường xuất hiện một đợt sóng tăng giá mới khi đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn nối lên Bàu Bàng thông xe vào cuối năm 2019.
H45_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H45_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
 • Đây chính là cơ hội vàng dành cho các nhà đầu tư nhạy bén.
H45_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)
H46_Khách hàng giao dịch thành công ngay tại Golden Future City (hình ảnh thực tế 100% tại dự án)

VIII. Phương Thức & Tiến Độ Thanh Toán

 • Chiết khấu ngay 13 chỉ vàng.
 • Chiết khấu 24%/năm/số tiền thanh toán sớm.
 • Trả góp 4 đợt lãi suất 0%.

1. Phương Thức Thanh Toán

 • Đặt cọc: 50.000.000/nền.

2. Tiến Độ Thanh Toán

 • Trả góp làm 4 đợt (lãi suất 0%).
 • Đợt 1: Thanh toán 40% trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc (Ký Hợp Đồng Quyền Ưu Tiên).
 • Đợt 2: Thanh toán 30% trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1.
 • Đợt 3: Thanh toán 25% trong vòng 120 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1.
 • Đợt 4: Thanh toán 5% (Khi nhận bàn giao sổ).

IX. Phân Lô

H44_Sơ đồ phân lô Golden Future City
H44_Sơ đồ phân lô Golden Future City

X. Video

 XI. Bảng Giá

Button_Bao-gia-online

R


5/5


(17 Reviews)