CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  A.02-09; 2 PN; Hướng Cửa Vào: Đông-Bắc; Hướng Ban Công: Đông Nam-Tây Nam; View: Đại Học Quốc Gia, Suối Tiên, Metro; DTXD: 69,40; DTSD: 64,20; Gía (VAT): 1.948.578.500; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  A.03-012 PNHướng Cửa Vào: Tây-Nam; Hướng Ban Công: Đông Bắc-Tây Bắc; View: Đại Học Quốc Gia, Metro; DTXD: 70,00; DTSD: 64,40; Gía (VAT): 1.965.425.000; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.03-012 PNHướng Cửa Vào: Tây-Nam; Hướng Ban Công: Đông Bắc-Tây Bắc; View: Đại Học Quốc Gia, Metro; DTXD: 70,00; DTSD: 64,40; Gía (VAT): 1.921.150.000; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

edbdfc6621b7c5e99ca6

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.03-01

Dang ky

                                                android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

                                               hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.05-012 PNHướng Cửa Vào: Tây-Nam; Hướng Ban Công: Đông Bắc-Tây Bắc; View: Đại Học Quốc Gia, Metro; DTXD: 70,00; DTSD: 64,44; Gía (VAT): 1.876.875.000; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.05-202 PNHướng Cửa Vào: Đông-Bắc; Hướng Ban Công: Tây Bắc-Tây Nam; View: Đại Học Quốc Gia, Suối Tiên; DTXD: 70,00; DTSD: 64,40; Gía (VAT): 1.876.875.000; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.11-12B2 PNHướng Cửa Vào: Đông-Bắc; Hướng Ban Công: Đông Nam-Tây Nam; View: Đại Học Quốc Gia, Suối Tiên, Metro; DTXD: 70,30; DTSD: 64,70; Gía (VAT): 2.018.313.000; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

 

916567b2ba635e3d0772

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.05-20

2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.12B-012 PNHướng Cửa Vào: Tây-Nam; Hướng Ban Công: Đông Bắc-Tây Bắc; View: Đại Học Quốc Gia, Metro; DTXD: 70,30; DTSD: 64,70; Gía (VAT): 1.795.898.250; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.14-012 PNHướng Cửa Vào: Tây-Nam; Hướng Ban Công: Đông Bắc-Tây Bắc; View: Đại Học Quốc Gia, Metro; DTXD: 70,30; DTSD: 64,70; Gía (VAT): 1.929.383.500; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.15-012 PNHướng Cửa Vào: Tây-Nam; Hướng Ban Công: Đông Bắc-Tây Bắc; View: Đại Học Quốc Gia, Metro; DTXD: 70,30; DTSD: 64,70; Gía (VAT): 1.929.383.500; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

e5b546639bb27fec26a3

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.14-01

Dang ky

                                               android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

                                               hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.17-012 PNHướng Cửa Vào: Tây-Nam; Hướng Ban Công: Đông Bắc-Tây Bắc; View: Đại Học Quốc Gia, Metro; DTXD: 70,30; DTSD: 64,70; Gía (VAT): 1.929.383.500; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.19-012 PNHướng Cửa Vào: Tây-Nam; Hướng Ban Công: Đông Bắc-Tây Bắc; View: Đại Học Quốc Gia, Metro; DTXD: 70,30; DTSD: 64,70; Gía (VAT): 1.929.383.500; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.19-082 PNHướng Cửa Vào: Tây-Nam; Hướng Ban Công: Đông Bắc-Đông Nam; View: Đại Học Quốc Gia, Metro; DTXD: 70,30; DTSD: 64,70; Gía (VAT): 1.929.383.500; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

21ed0e3bd3ea37b46efb

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.19-01

2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.19-12B2 PNHướng Cửa Vào: Đông-Bắc; Hướng Ban Công: Đông Nam-Tây Nam; View: Đại Học Quốc Gia, Suối Tiên, Metro; DTXD: 70,30; DTSD: 64,70; Gía (VAT): 1.929.383.500; Bàn Giao Căn Hộ (Dự Kiến): 11/2020. Muốn được giá tốt Liên Hệ Chính Chủ 0979152010 (Mr.Vũ). Muốn kiếm căn khác liên hệ Quản Lý Sản Phẩm 0888540407.

CĂN HỘ THE EAST GATE ngay từ khi ra mắt đã nhận được sự chú ý của rất nhiều khách hàng bởi dự án được đầu tư bởi chủ đầu tư uy tín Kim Oanh Group với hàng chục dự án nhận được sự công nhận của khách hàng khi bàn giao và chất lượng được khẳng định. Muốn CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE để đầu tư lĩnh vực khác.
Hơn hết, CĂN HỘ THE EAST GATE sở hữu vị trí vàng đắc địa khi nằm giáp mặt tiền đường Tân Lập nhưng cũng chiếm điểm giao thoa đường Xa Lộ Hà Nội kéo dài, đi vào trung tâm Quận 9. Một trong những Quận sầm uất nhất trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm tăng giá trị cho khách hàng sở hữu khi CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE thành công.

Chuyển Nhượng Căn Hộ The East Gate

Vị trí CĂN HỘ THE EAST GATE

Dang ky

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

Với tổng diện tích 6564 m2 dự án gồm 2 block A và B với 712 căn hộ cao cấp đa dạng các diện tích sử dụng từ 32,5 – 69,7 m2 nhưng có mức giá phải chăng khi CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE người mua sẽ có được hệ thông tiện ích nội khu vượt trội với bể bơi ngoài trời, diện tích cây xanh, cỏ hoa là 927m2, khu thương mại dịch vụ tiện ích công cộng, phòng kỹ thuật, bể nước sinh hoạt, gym…
CĂN HỘ THE EAST GATE tọa lạc tại mặt đường Tân Lập , P. Đông Hoà, Huyện Dĩ An, Bình Dương. Xung quanh trong vòng bán kính 1km giáp đường Tân Lập, nhà ga Metro Bến Thành – Suối Tiên, đường vành đai, lành đại học quốc gia dễ dàng di chuyển đến các vùng lân cận như Đồng Nai, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Giới thiệu CĂN HỘ THE EAST GATE

Được đầu tư kỹ lưỡng và sở hữu vị trí đắc địa ngay cửa ngõ khu Đông Sài Gòn, liền kề Đại học Quốc gia, Bến xe Miền Đông, Bệnh viện Ung bướu và tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên…, CĂN HỘ THE EAST GATE mang đến cho cư dân một không gian sống nhiều tiện nghi giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống. Đây cũng là dự án căn hộ đầu tay của Kim Oanh Group trong chiến lược mở rộng thị trường năm 2019.

Vị trí: Mặt tiền đường Tân Lập và Vành đai Làng đại học (liền kề xa lộ Hà Nội và metro Bến Thành – Suối Tiên), Thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Diện tích đất xây dựng: 6.564 m2

Mật độ xây dựng: 44%

Quy mô: Gồm 2 Block cao 19 tầng

Chủ đầu tư dự án: Công ty CP đầu tư phát triển Thuận Lợi (Thành viên của Kim Oanh Group)

Phân phối độc quyền: Kim Oanh Real (thành viên Kim Oanh Group)

Đơn vị xây dựng: SOCON Việt Nam

551973ccae1d4a43130c

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.19-12B

2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

 

Đơn vị tư vấn

  • Tư vấn thiết kế phần kiến trúc, kết cấu và M&E: Công ty TNHH Kiến trúc – Xây dựng Minh.
  • Tư vấn thiết kế nội thất căn hộ và khu vực công cộng: Công ty TNHH Kiến trúc – Xây dựng Minh.
  • Tư vấn giám sát: Công ty CP TV Công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng – Chi nhánh miền nam – CONINCO
  • Tư vấn Thẩm tra thiết kế: Viện Khoa học công nghệ XD – Phân viện Miền Nam – IBST
  • Tư vấn thẩm tra kỹ thuật: Viện Khoa học công nghệ XD – Phân viện Miền Nam – IBST.

Đơn vị nhà thầu

  • Tổng thầu: SOCON Vietnam
  • Thi công Tường Vây: Cty CP XD số 8 – CIC8
  • Thi công cọc khoan nhồi: Cty CP XD số 8 – CIC8.

➖➖➖➖➖➖☘️☘️☘️☘️☘️☘️➖➖➖➖➖➖

Đối tác tài chính: Vietcombank hỗ trợ vay 70%

Sản phẩm: 712 căn hộ

Diện tích sử dụng từ: 32,5 – 69,7 m2 (1-2 phòng ngủ)

Tin ích xung quanh: Bệnh viện Ung Bứu 2, Bến xe Miền Đông mới, các trường ĐHQG, Ga Metro Bến Thành – Suối Tiên, nhiều trạm xe bus, KDL Suối tiên, đường QL1

Tiện ích nội khu: Trung tâm thương mại, Nhà trẻ/mẫu giáo, phòng Gym, hồ bơi ngoài trời, nhà hàng ăn uống, café sân vườn,…

Thời gian bàn giao căn hộ dự kiến: 11/2020

Pháp lý: Sổ hồng riêng

➖➖➖➖➖➖☘️☘️☘️☘️☘️☘️➖➖➖➖➖➖

1 phút di chuyển: Làng Đại học Quốc gia, Xa Lộ Hà Nội

3 phút đi Công viên hồ sinh thái Làng Đại học, bệnh viện Ung Bướu 2

5 phút di chuyển: Bến xe Miền Đông mới, trạm Metro số 14 (tuyến Metro số 1), KDL Suối Tiên

7 phút di chuyển: Khu công nghệ cao Q9, Quốc Lộ 1A

10 phút di chuyển: Ngã 4 Thủ Đức, ngã 3 Vũng Tàu

HINH-ANH-01 (10)

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.19-08

2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

CĂN HỘ THE EAST GATE với nhiều tiện ích hấp dẫn

Thư giãn tại gia

Tại CĂN HỘ THE EAST GATE, tất cả các tiện ích hàng ngày đều tập trung tại khối đế hai tầng gồm trung tâm thương mại, hồ bơi, nhà trẻ, quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, gym, spa, vườn cảnh quan, vườn BBQ, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ… Sau một ngày làm việc vất vả, cư dân có thể dành hết thời gian để thư giãn hay chăm sóc những người yêu thương của mình hay bởi mọi nhu cầu thiết yếu và vui chơi, giải trí đều được đáp ứng hoàn hảo chỉ trong vài bước chân.

thu-gian

CĂN HỘ THE EAST GATE view Hồ Bơi tuyệt đẹp

2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

An nhiên tận hưởng cuộc sống

An ninh, an toàn là những vấn đề luôn được các cư dân sinh sống trong các khu căn hộ quan tâm hàng đầu. Tại CĂN HỘ THE EAST GATE, với hệ thống carema giám sát khắp nơi cùng với đội ngũ bảo vệ 24/7, hệ thống báo cháy tự động; hệ thống truyền hình cáp, internet đầy đủ; lối thoát hiểm, tầng hầm đậu xe được lắp đặt thiết bị hiện đại,… Đặc biệt, hệ thống thang máy và cửa chính căn hộ sử dụng thẻ từ và khóa số mật mã giúp cư dân tuyệt đối an tâm mỗi khi đi công tác xa hay các chuyến du lịch dài ngày để tận hưởng cuộc sống.

HINH-ANH-01 (5)

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  A.02-09 2 Phòng  Ngủ

2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

Tối đa hoá công năng sử dụng

CĂN HỘ THE EAST GATE được thiết kế theo phong cách kiến trúc kết hợp Á – Âu vừa tinh tế vừa hiện đại, ấm cúng. Dự án có đến 14 loại căn hộ, diện tích dao động từ 32,5 – 69,7 m2 (bố trí từ 1-2 phòng ngủ) đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều khách hàng khác nhau. Các căn hộ đều được thiết kế không gian mở giúp linh hoạt trong việc bố trí các khu vực chức năng và tối ưu hóa không gian sử dụng. Nhờ thế mà dù có diện tích khiêm tốn nhưng CĂN HỘ THE EAST GATE luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và không khí đối lưu dễ dàng.
Đảm bảo chất lượng hoàn thiện đến từng chi tiếc
Là dự án căn hộ đầu tay của Kim Oanh Group, CĂN HỘ THE EAST GATE được thiết kế và đầu tư rất chỉn chu, kỹ lưỡng. Mọi chi tiết nhỏ thiết kế và vật liệu xây dựng, vật liệu hoàn thiện đều được chọn lựa và chăm chút tỉ mỉ nhằm đảm bảo chất lượng công trình cao nhất cũng như mang lại cảm giác thoải mái nhất cho các chủ nhân.

HINH-ANH-01 (4)

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.03-01

2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

Dễ dàng sở hữu

Trên thị trường bất động sản hiện nay, CĂN HỘ THE EAST GATE là dự án hiếm hoi mà tất cả các căn hộ đều có diện tích nhỏ. Với mức giá chỉ từ 900 triệu đồng/căn, đối tượng khách hàng mà dự án nhắm đến là người lao động trong các doanh nghiệp, công chức nhà nước, các gia đình trẻ và những người mới ra trường đi làm. Mặt khác, Kim Oanh Group còn hợp tác với Vietcombank hỗ trợ vay vốn ưu đãi lên đến 60% trong thời hạn 10-15 năm giúp khách hàng dễ dàng sở hữu một căn hộ mơ ước.

CĂN HỘ THE EAST GATE nhỏ, tiềm năng lớn

Trong bối cảnh giá nhà ở của TP HCM ngày một tăng cao, nguồn cung căn hộ diện tích nhỏ phục vụ số đông người dân hết sức khan hiếm, sự xuất hiện của CĂN HỘ THE EAST GATE không chỉ mang đến cơ hộ an cư cho nhiều gia đình mà còn là cơ hội hiếm có dành cho các nhà đầu tư. Bởi với vị trí đặc biệt chiến lược, The East Gate được hưởng mọi lợi thế từ định hướng phát triển khu đô thị sáng tạo phía Đông TP HCM (gồm quận 2, quận 9 và Thủ Đức). Trong tương lai, khu vực này sẽ phát triển cực kỳ sầm uất với đầy đủ chức năng về nghiên cứu khoa học, giáo dục, thương mại, du lịch, logistics… kết hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại bậc nhất vừa mang lại nhiều tiện nghi cho cư dân, kéo gần khoảng cách di chuyển đến các khu vực lân cận vừa gia tăng giá trị cho CĂN HỘ THE EAST GATE.

HINH-ANH-01 (8)

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE  B.05-01

2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

CĂN HỘ THE EAST GATE vị trí vàng để đầu tư sinh lời

CĂN HỘ THE EAST GATE nằm trên hai mặt tiền đường Tân Lập và Vành đai Làng đại học (liền kề xa lộ Hà Nội. Đây cũng là tâm điểm kết nối của quận Thủ Đức, quận 9 (TPHCM) với thị xã Dĩ An (Bình Dương), thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Từ CĂN HỘ THE EAST GATE chỉ cần 5 phút là có thể tiếp cận khu công nghệ cao, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu du lịch, siêu thị, chợ truyền thống… Trong 10 – 15 phút sẽ đến Co.opmart, Vincom Plaza, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc hay Lotte Mart, Vincom Mega Mall, khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2). Đặc biệt, lợi thế lớn của CĂN HỘ THE EAST GATE là liền kề Bến xe Miền Đông và tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên không chỉ kết nối thuận lợi hơn đến trung tâm TPHCM mà còn về thành phố Biên Hòa, thị xã Dĩ An vô cùng thuận lợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khu vực hưởng lợi trực tiếp từ việc phát triển khu đô thị sáng tạo ở phía Đông TPHCM với dự án hoành tráng đang và chuẩn bị được Nhà nước đầu tư nhằm nhanh chóng bắt kịp các thành phố lớn trên thế giới.

icon-vi-tri-can-ho

CĂN HỘ THE EAST GATE vị trí đắc địa bật nhất

2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

vi-tri

CĂN HỘ THE EAST GATE Cơ hội đầu tư đầy tiềm năng

Mặt bằng CĂN HỘ THE EAST GATE

mat bang

2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

Cảm nhận khách hàng khi tham quan nhà mẫu CĂN HỘ THE EAST GATE

Nội thất đầy đủ, chất lượng, tiện nghi, bố trí và thiết kế rất phù hợp cho cuộc sống hiện đại.

Đầu tư CĂN HỘ THE EAST GATE có khả thi không?

Với vị trí rất thuận lợi, giá gốc, chất lượng và dịch vụ tuyệt vời thì đây là cơ hội đón đầu tương lai khi CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE để đầu tư đón đầu hạ tầng quanh khu vực Bến xe Miền Đông mới, Bệnh viện Ung Bước 2,…

Nên CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE giai đoạn này hơi đợi cuối 2019?

Với thời điểm hiện tại khi CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE được hưởng giá gốc, đầy đủ chính sách từ chủ đầu tư

2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

Thủ tục CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE?

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE với những thủ tục vô cùng đơn giản, nhanh gọn và pháp lý chắc chắn, an toàn tuyệt đối.

Chính sách ngân hàng đối với CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ THE EAST GATE?

Vietcombank hỗ trợ vay 70 % trong 5, 10, 15 năm với lãi suất cạnh tranh.

Video CĂN HỘ THE EAST GATE

                                                                                                                          2783_Xem-bao-gia-smartco.vn

                                                                                               android-icon-48x480888540407 Quản Lý Sản Phẩm

                                                                                               hotlin20979152010 Phòng Kinh Doanh

BÀI VIẾT TỪ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC KIM OANH

 


5/5


(1 Review)