Huyện Nhà Bè muốn lên quận vào năm 2025

Huyện Nhà Bè muốn lên quận vào năm 2025


Huyện Nhà Bè muốn lên quận vào năm 2025 Huyện Nhà Bè muốn lên quận vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng hơn 12%, thu ngân sách luôn đạt và vượt kế hoạch, huyện...